Informace pro Úřad práce

Tento modul je určen pro pracovníky úřadů práce, který je přístupný pouze po zadání unikátního jména a hesla.

Užitečné odkazy

Všechny užitečné odkazy
z portálu MPSV

Profesiogramy

400 vybraných a zkrácených
karet povolání z Národní
soustavy povolání

Nástroje profesní diagnostiky

Informace jaké existují
nástroje a metody
v kariérovém poradenství

Metodiky přijímacího řízení

CV a motivační dopis
Přijímací pohovor

JOBHUB

PRO KLIENTY

PRO FIRMY

@Copyright 2019 - Ministerstvo práce a sociálních věcí | Spravuje Fond dalšího vzdělávání
0.4.6